حذفیات کنکور ۱۴۰۰ - حذفیات فیزیک در کنکور ۱۴۰۰ دانلود حذفیات کنکور

حذفیات کنکور ۱۴۰۰ به تازگی اعلام شده و بخشهایی از کتابهای درسی برای کنکور ۱۴۰۰ حذف شده‌اند در این مقاله لینک دانلود حذفیات کنکور ۱۴۰۰ قرار گرفته و حذفیات فیزیک کنکور ۱۴۰۰ مورد تحلیل قرار گرفته است.

حتما این بخش‌ها را مطالعه کنید و قسمت‌های اضافی را حذف بفرمایید.

دانلود حذفیات کنکور ۱۴۰۰ نظام جدید – رشته‌های تجربی انسانی و ریاضی:

در لینک زیر می‌توانید لیست حذفیات کنکور ۱۴۰۰ نظام جدید که از طرف سازمان سنجش اعلام شده را دانلود بفرما‌ئید:

[wpdm_package id=’164104′]

حذفیات درس فیزیک کنکور ۱۴۰۰ نظام جدید – رشته‌های تجربی و ریاضی:

آنچه در لیست حذفیات کنکور ۱۴۰۰ برای درس فیزیک رشته تجربی و ریاضی کنکور ۱۴۰۰ آمده به شرح زیر است :

در تمامی کتابهای فیزیک دهم و یازدهم و دوازدهم از موارد زیر تستی مطرح نخواهد شد:

 • تاریخ علم‌ها
 • پانویس‌ها
 • خوب است بدانید‌ها
 • نتیجه فعالیت‌های تحقیقی
 • جدول‌ها
 • پیوست‌ها
 • واژه‌نامه‌ها
 • و اطلاعات و داده‌های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند
 • و نیز داده های مندرج در برخی پرسش‌ها و مسائل که به ذهن سپردن آن‌ها ضرورتی ندارد.

و همچنین:

حذفیات درس فیزیک دهم کنکور ۱۴۰۰ :

در بسیاری از قسمت‌های کتاب درسی فیزیک دهم، محدودیت‌هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده اتسکه در طراحی سوالات الزاما رعایت می‌شوند.

مثلا در موارد زیر هیچ‌گونه تستی مطرح نخواهد شد :

 • بررسی حالت‌هایی که نیروها هم‌راستا یا عمودبرهم نیستند
 • یا کلیه حالت‌هایی که در آن‌ها نیاز به تجزیه بردار است

مشاهده بودجه بندی مباحث فیزیک دهم در کنکور رشته تجربی

مشاهده بودجه بندی مباحث فیزیک دهم در کنکور رشته ریاضی

حذفیات درس فیزیک یازدهم کنکور ۱۴۰۰ :

در بسیاری از قسمت‌های کتاب درسی فیزیک یازدهم، محدودیت‌هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده اتسکه در طراحی سوالات الزاما رعایت می‌شوند.

مثلا در موارد زیر هیچ‌گونه تستی مطرح نخواهد شد :

 • بررسی حالت‌هایی که نیروها و میدان‌های الکتریکی هم‌راستا یا عمودبرهم نیستند
 • حل مدارهای چند حلقه‌ای که در حلقه‌های مختلف از باتری استفاده می‌شود. (فیلم آموزش جریان الکتریکی فیزیک یازدهم صفر تا صد )
 • و همچنین سایر به‌هم بستن‌های مقاومت‌ها به غیر از به هم‌بستن متوالی و موازی

(فیلم آموزش مغناطیس فیزیک یازدهم رایگان صفر تا صد مبحث)

مشاهده بودجه بندی مباحث فیزیک یازدهم در کنکور رشته تجربی

مشاهده بودجه بندی مباحث فیزیک یازدهم در کنکور رشته ریاضی

حذفیات درس فیزیک دوازدهم کنکور ۱۴۰۰ :

در بسیاری از قسمت‌های کتاب درسی فیزیک دوازدهم، محدودیت‌هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده اتسکه در طراحی سوالات الزاما رعایت می‌شوند.

در موارد زیر هیچ‌گونه تستی مطرح نخواهد شد :

 • بررسی حالت‌هایی که نیروها هم‌راستا یا عمودبرهم نیستند
 • یا کلیه حالت‌هایی که در آن‌ها نیاز به تجزیه بردار است

مشاهده بودجه بندی مباحث فیزیک دوازدهم در کنکور رشته تجربی

مشاهده بودجه بندی مباحث فیزیک دوازدهم در کنکور رشته ریاضی

مابقی حذفیات فیزیک دوازدهم که مهم‌ترین تغییرات هستند در ادامه آمده اند:

حذفیات مهم فیزیک در کنکور ۱۴۰۰- رشته تجربی:

بخش‌های زیر جزء حذفیات کنکور ۱۴۰۰ رشته تجربی هستند و طرح تست و سوال از این بخش‌ها مجاز نیست.

۱. حذفیات فصل اول فیزیک دوازدهم تجربی (حرکت‌شناسی) :

مهم‌ترین حذفیات کنکور ۱۴۰۰ در درس فیزیک در این بخش اتفاق افتاده

بخش حرکت با شتاب ثابت (۱-۳)  به همراه پرسش‌ها و مسئله‌های مرتبط با آن در انتهای فصل حذف هستند.

یعنی بخش زیر تا انتهای فصل :

و با توجه به اینکه معمولا سخت‌ترین سوالات حرکت‌شناسی از همین بخش مطرح می‌شد،‌دیگر فصل حرکت‌شناسی در کنکور ۱۴۰۰ فصل ساده‌ای به‌حساب می‌آید و حتما این فصل را یاد بگیرید:

می‌توانید بهترین فیلم آموزش حرکت‌شناسی فصل اول فیزیک دوازدهم را از اینجا ببینید

۲. حذفیات فصل دوم فیزیک دوازدهم تجربی (دینامیک) :

بخش تکانه و نیروی گرانشی بطور کامل (بخش ۲-۳ و بخش ۲-۴) به همراه پرسش‌ها و مسئله‌های مرتبط با آن در انتهای فصل حذف هستند.

یعنی بخش تکانه به‌طور کامل از کنکور ۱‍۴۰۰حذف شده :

و بخش نیروی گرانشی هم به‌طور کامل جزء حذفیات کنکور ۱۴۰۰ بحساب می‌آید:

۳. حذفیات فصل سوم فیزیک دوازدهم تجربی (نوسان و موج) :

از مبحث “ادراک شنوایی” در صفحه ۷۳ تا سربخش ۳-۷ ، صفحه ۸۶ تا ۸۸ شامل مباحث “سراب” و “پاشندگی نور” به همراه پرسش‌ها و مسائل انتهای فصل

برای مشاهده فیلم آموزش نوسان و موج فیزیک دوازدهم – صفر تا صد کلیک کنید.

یعنی بخش های زیر به‌طور کامل از کنکور ۱‍۴۰۰حذف شده :

۴. حذفیات فصل چهارم فیزیک دوازدهم تجربی (فیزیک اتمی و هسته‌ای) :

فقط دو صفحه مربوط به بخش لیزر و گسیل القایی از فصل فیزیک اتمی و هسته‌ای در حذفیات کنکور ۱۴۰۰ قرار دارد. مابقی مطالب فیزیک اتمی و هسته ای در کنکور خواهد بود.

برای مشاهده فیلم آموزش فیزیک اتمی و هسته ای فیزیک دوازدهم – صفر تا صد کلیک کنید.

یعنی بخش های زیر به‌طور کامل از کنکور ۱‍۴۰۰حذف شده :

 

حذفیات مهم فیزیک در کنکور ۱۴۰۰- رشته ریاضی:

بخش‌های زیر جزء حذفیات کنکور ۱۴۰۰ در رشته ریاضی هستند و طرح تست و سوال از این بخش‌ها مجاز نیست.

۱. حذفیات فصل اول فیزیک دوازدهم ریاضی در کنکور ۱۴۰۰ :

– فصل ۱ :بخش ۱-۴ (سقوط آزاد) به‌همراه پرسش ها و مسئله‌های مرتبط با آن در انتهای فصل.

برای دانش آموزان رشته ریاضی بخش حرکت با شتاب سرجاشه فقط سقوط آزاد از کنکور ۱۴۰۰ حذف شده است.

۲. حذفیات فصل دوم فیزیک دوازدهم ریاضی در کنکور ۱۴۰۰  :

فصل ۲ :بخش ۲-۳ (تکانه) به‌همراه پرسش ها و مسئله‌های مرتبط با آن در انتهای فصل.

برای دانش آموزان رشته ریاضی فقط بخش تکانه جزء حذفیات کنکور ۱۴۰۰ است.

۳. حذفیات فصل سوم فیزیک دوازدهم ریاضی در کنکور ۱۴۰۰ :

فصل ۳ :صفحه ۸۱ از مبحث “ادراک شنوایی” تا آخر فصل به‌همراه پرسش‌ها و مسئله‌های مرتبط با آن در انتهای فصل.

ادراک شنوایی اثردوپلر به‌طور کل از کنکور ۱۴۰۰ حذف شده‌اند.

۴. حذفیات فصل چهارم فیزیک دوازدهم ریاضی در کنکور ۱۴۰۰ :

فصل ۴ : صفحه ۹۹ و صفحه ۱۰۰ شامل مباحث سراب و پاشندگی نور و صفحه ۱۰۸ از مبحث “موج ایستاده و تشدید در لوله‌های صوتی” تا آخر فصل به‌همراه پرسش‌ها و مسئله‌های مرتبط با آنها در انتهای فصل.

۵. حذفیات فصل پنجم فیزیک دوازدهم ریاضی در کنکور ۱۴۰۰ :

فصل ۵ :بخش ۵-۴ به‌همراه پرسش‌ها و مسئله‌های مرتبط با آن در انتهای فصل.

فقط لیزر و گسیل القایی حذف شده است.

۶. حذفیات فصل ششم فیزیک دوازدهم ریاضی در کنکور ۱۴۰۰ :

فصل ۶ :بخش ۳-۶ و ۴-۶ به‌همراه پرسش‌ها و مسئله‌های مرتبط با آن در انتهای فصل.

بخش های شکافت هسته‌ای و گداخت هسته‌ای به‌طور کامل حذف شده‌اند.

Kourosh khan

  نوشته‌های مرتبط

  قوانین ارسال دیدگاه

  • هرچه میخواهد دل تنگت بگو!
  دیدگاه‌ها

   مینا پاسخ

   سلام وقتتون بخیر این حذفیات برای کنکور ۱۴۰۱ هم هست؟؟