این بخش مخصوص دانلود کتاب فیزیک دبیرستان هست و اگه دنبال پی دی اف کتاب فیزیک دهم یا یازدهم و یا دوازدهم هستی یا میخوای کتابهای درسی و غیر درسی مرتبط با علم فیزیک را دانلود کنی جای درستی اومدی!

در بخش فیزیک دبیرستان میتونی آخرین چاپ کتاب فیزیک دبیرستان دوره متوسطه دوم را از لینکهای قرار داده شده به راحتی دانلود کنی.


دانلود کتاب فیزیک دهم:

با انتخاب فیزیک ۱ دهم میتونی پی دی اف کتاب فیزیک دهم تجربی یا  دهم ریاضی را به صورت مستقیم دانلود کنی.

برای آموزش فیزیک دهم به آموزش تصویری فیزیک دهم مراجعه کنید.

دانلود کتاب فیزیک دهم تجربی

دانلود کتاب فیزیک دهم تجربی

فصل‌های فیزیک دهم تجربی : ۱- فیزیک و اندازه گیری ۲-ویژگی های فیزیکی مواد (دانلود – آموزش) ۳-کار و انرژی ۴- دما و گرما

دانلود کتاب فیزیک دهم تجربی سال ۹۹-۱۴۰۰

دانلود کتاب فیزیک دهم ریاضی

دانلود کتاب فیزیک دهم ریاضی

فصل‌های فیزیک دهم ریاضی: ۱- فیزیک و اندازه گیری ۲-ویژگی های فیزیکی مواد ۳-کار و انرژی ۴- دما و گرما ۵-ترمودینامیک

دانلود کتاب فیزیک دهم ریاضی سال ۹۹-۱۴۰۰


دانلود کتاب فیزیک یازدهم:

با انتخاب فیزیک یازدهم میتونی pdf کتاب فیزیک یازدهم تجربی یا یازدهم ریاضی را به صورت مستقیم دانلود کنی.

این کتاب با نام کتاب فیزیک ۲ هم شناخته می‌شود.

برای آموزش فیزیک یازدهم به آموزش تصویری فیزیک یازدهم مراجعه کنید.

دانلود کتاب فیزیک یازدهم تجربی

دانلود پی دی اف فیزیک یازدهم تجربی

فصل‌های فیزیک یازدهم تجربی : ۱-الکتریسیته ساکن ۲-جریان الکتریکی ۳-مغناطیس و القای الکترومغناطیس

دانلود کتاب فیزیک یازدهم تجربی سال ۹۹-۱۴۰۰

دانلود کتاب فیزیک یازدهم ریاضی

دانلود pdf فیزیک یازدهم ریاضی

فصل‌های فیزیک یازدهم ریاضی: ۱-الکتریسیته ساکن ۲-جریان الکتریکی ۳-مغناطیس ۴-القای الکترومغناطیس

دانلود کتاب فیزیک یازدهم ریاضی سال ۹۹-۱۴۰۰


دانلود کتاب فیزیک دوازدهم:

با انتخاب فیزیک دوازدهم میتونی pdf کتاب فیزیک دوازدهم تجربی یا دوازدهم ریاضی را به صورت مستقیم دانلود کنی.

این کتاب با نام کتاب فیزیک ۳ هم شناخته می‌شود.

برای آموزش فیزیک دوازدهم به آموزش تصویری فیزیک دوازدهم مراجعه کنید.

دانلود کتاب فیزیک دوازدهم تجربی

دانلود pdf کتاب فیزیک دوازدهم تجربی

فصل‌های فیزیک دوازدهم تجربی: ۱-حرکت بر خط راست ۲-دینامیک و حرکت دایره ای ۳-نوسان و موج ۴-برهمکنش های موج ۵-فیزیک اتمی ۶-فیزیک هسته‌ ای

دانلود کتاب فیزیک دوازدهم تجربی سال ۹۹-۱۴۰۰

دانلود کتاب فیزیک دوازدهم ریاضی

دانلود pdf کتاب فیزیک دوازدهم ریاضی

دانلود کتاب فیزیک دوازدهم ریاضی سال ۹۹-۱۴۰۰

 

قوانین ارسال دیدگاه

 • هرچه میخواهد دل تنگت بگو!
دیدگاه‌ها

  porno free movies پاسخ

  This is nicely expressed! .
  porno free movies
  free porno clips https://yukon-login.ca/

  video one porno پاسخ

  Thanks. An abundance of forum posts!

  video one porno
  porno dingue http://www.occl.ca/

  каганский максим евгеньевич сейчас پاسخ

  Бизнесмен и меценат Максим Евгеньевич Каганский родился
  в Москве ۱۹ ноября ۱۹۸۰ года в многодетной семье сотрудника
  МВД. В ۱۹۹۸ году поступил в Московский Юридический Институт МВД России (сейчас – Академия МВД России), специальность – юрист-правовед.

  каганский максим евгеньевич сейчас
  каганский максим евгеньевич сейчас https://shkolazhizni.ru/market/articles/105392/

  каганский максим евгеньевич сейчас پاسخ

  Бизнесмен и меценат Максим
  Евгеньевич Каганский родился в Москве ۱۹ ноября ۱۹۸۰ года в многодетной
  семье сотрудника МВД. В ۱۹۹۸ году поступил в
  Московский Юридический Институт
  МВД России (сейчас – Академия МВД
  России), специальность – юрист-правовед.

  каганский максим евгеньевич сейчас
  каганский максим евгеньевич сейчас https://peterburg2.ru/news/maksim-kaganskiy-my-dayom-lyudyam-svobodu-95466.html