بارم-بندی-فیزیک-دهم-ریاضی-۹۸

سلام کوروش رزمگیر هستم و در این مطلب با هم نگاهی بیندازیم به بارم بندی فیزیک دهم ریاضی ۹۸ در امتحان دی ماه و ببینیم در امتحان نوبت اول فیزیک دهم ریاضی از هر فصل چند نمره میاد؟

لینک دانلودکتاب فیزیک دهم ریاضی : PDF کتاب فیزیک دهم ریاضی چاپ ۹۸

بارم بندی در امتحان نوبت اول

به جدول زیر نگاه کنید:

بارم بندی فیزیک دهم ریاضی ۹۸ نوبت اول
بارم بندی فیزیک دهم ریاضی ۹۸ نوبت اول

نکات مهم در امتحان نوبت اول فیزیک دهم ریاضی

همانطور که در جدول بالا دیدید چند نکته برای بارم بندی فیزیکدر امتحان نوبت اول مطرح است:

توجه به فعالیت ها و آزمایشهای کتاب

همانطور که در جدول می بینید:

از کل ۲۰ نمره، ۱۶ نمره از محتوای نظری مطرح می شود و ۴ نمره فقط از فعالیت ها و آزمایشها.

و این اهمیت بالای فعالیتها و آزمایشهای کتاب فیزیک دهم ریاضی را می رساند.

پس حتما تمام فعالیتها و آزمایشهای کتاب را مطالعه کنید.

نیاز نیست خط به خط آزمایشها را حفظ کنید همین که بفهمید از آزمایش به چه نتیجه ای میرسیم کافیست.

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری

فصل اول کتاب فیزیک دهم ریاضی، بارم ۵/۵ نمره دارد.

که ۴ نمره از محتوای نظری و مسائل مطرح می شود و ۱/۵ نمره از فعالیتها و آزمایشهای فصل.

بخش مهم فصل اول : چگالی

فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد

فصل دوم کتاب فیزیک دهم ریاضی ۸ نمره دارد.

که ۶ نمره محتوای نظری و ۲ نمره از فعالیت ها و آزمایشهای کتاب مطرح می شود.

مبحث مهم فصل دوم: فشار در شاره ها

فصل سوم: کار و انرژی

از فصل سوم ۶/۵ نمره سوال مطرح می شود.

که ۶ نمره محتوای نظری و ۰/۵ نمره از فعالیت ها و آزمایشهای کتاب مطرح می شود.

مبحث مهم فصل سوم: قضیه کار و انرژی

بارم بندی فیزیک – تمام نوبت ها

در جدول زیر بارم بندی فیزیک دهم را در نوبت اول – دوم و امتحان شهریور ملاحظه میکنید.

بارم بندی فیزیک دهم ریاضی ۹۸
بارم بندی فیزیک دهم ریاضی ۹۸
کوروش رزمگیر

  نوشته‌های مرتبط

  قوانین ارسال دیدگاه

  • هرچه میخواهد دل تنگت بگو!
  دیدگاه‌ها

   pinglish speaker پاسخ

   why dont you talk pinglish sam? 😑

   Sammie پاسخ

   Salam
   My name is Sam and sorry i dont have a persian keyboard on my PC
   I just wanted to thank you for your website and your Youtube channel.
   thanks again
   All the best