در این برگه کلیه ویدئوهای مفید در رابطه با موضوعات مختلف فیزیک قرار داده میشه.

موضوعاتی که به رنگ زرد هستند حاوی ویدئو می باشند و موضوعاتی که خاکستری هستند هنوز ویدئویی داخلشان وجود ندارد.

 

قوانین ارسال دیدگاه

  • هرچه میخواهد دل تنگت بگو!
دیدگاه‌ها