در این قسمت میتونین ویدئوهای مربوط به موج رو ببینین:

موج عرضی

ایجاد و انتشار موج طولی

قوانین ارسال دیدگاه

  • هرچه میخواهد دل تنگت بگو!
دیدگاه‌ها